ReadyPlanet.com
dot
dot
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
dot
dot


ID 0863661036
สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
สมาคมคนกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย


นอร์ตัน สารออกฤทธิ์ สาร imidacloprid 10% SL สารเคมีกำจัดปลวก   * (สินค้าหมด)
รหัส : ID 000007
ราคาปกติ :  790.00 บาท      
รายละเอียดย่อ :

สารออกฤทธิ์ อิมิดาคลอปิด 10% SL

สารเคมีกำจัดปลวก

อัตราส่วนผสม 1 ต่อ 200 ลิตร
รายละเอียดทั้งหมด :

สารเคมีป้องกันและกำจัดปลวก

  ชื่อสามัญ : อิมิดาโคลพริค (imidacloprid)

  ชื่อและอัตราส่วนของสาระสำคัญ : imidacloprid……………10% W/S SL

  กลุ่มสารเคมี :  Chloronicotinyl

  ชื่อทางเคมี : 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-   nitroimidazolidin-2-ylideneamine

  ความสามารถในการแพร่กระจายในดินของ นอร์ตัน

          นอร์ตัน  สามารถแพระกระจายได้ไกลในดิน ครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างกว้างขวาง เมื่อมีการหยุดการแพร่ของ นอร์ตัน  อนุภาคของดินจะถูกเคลือบด้วย นอร์ตัน และจะทำให้เกิด “อาณาเขตกำจัดปลวก” (Treated zone)

  การออกฤทธิ์ของ นอร์ตัน ในทางเคมี

 • มีผลทำให้ปลวกหยุดกินอาหารทันที
 • พฤติกรรมของการดำรงชีวิตเปลี่ยนแปลงไป จนไม่สามารถกลังรังได้
 • ปลวกจะหยุดทำความสะอาดร่างกาย
 • ปลวกจะตายด้วยฤทธิ์ของสารเคมี นอร์ตัน

  การออกฤทธิ์ของ นอร์ตัน โดยการสนับสนุนจากธรรมชาติ

 • ปลวกจะอ่อนแอลง เนื่องจากได้รับสารที่ระดับความเข้มข้นต่ำ
 • ปลวกจะติดเชื้อราที่มีอยู่ในดิน และตายในที่สุด
 • จะเกิดการแพร่กระจายของเชื้อรา ทำให้เกิดโรคติดต่อจากปลวกสู่ปลวก
 • สุดท้ายปลวกจะตายต่อเนื่องยกรัง

 

  คุณสมบัติเด่นของ นอร์ตัน

1.  ไม่มีกลิ่นฉุนรบกวนผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้

2.  สามารถออกฤทธิ์ป้องกันปลวกได้นาน

3.  กำจัดปลวกได้หมด ตายยกรัง และให้ผลควบคุม 100% 

4.  เป็นสารไม่ขับไล่ปลวก (non-repellant) จึงทำให้ปลวกได้รับสารเคมีโดยไม่รู้ตัว

5.  ใช้ในปริมาณน้อย เพียง 0.05%

6.  สามารถส่งผลที่ได้รับจากสารไปยังปลวกตัวอื่น ๆ ได้ (ต่ายต่อเนื่อง)

7.  มีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกสูง แม้ว่าจะได้รับสารปริมาณเพียงเล็กน้อย

8.  กำจัดปลวกได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

  ความปลอดภัยของ นอร์ตัน ต่อคนและสิ่งแวดล้อม

 • ไม่มีกลิ่นรบกวน
 • ไม่สะสมในอากาศ
 • ปริมาณสารออกฤทธิ์ที่ต่ำเพียง 0.05%
 • ความเป็นพิษต่ำต่อคน และสิ่งแวดล้อม
 • มีฤทธิ์ตกค้างในระยะเวลาที่เหมาะสม
   

  วิธีการใช้ นอร์ตัน

 • ควรใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น
 • ต้องสวมถุงมือ หน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ผสม นอร์ตัน กับน้ำ ในอัตรา 1 ต่อ 200 ในการผสมแต่ละครั้งควรใช้ให้หมดทุกครั้ง ไม่ควรนำไปเก็บเพื่อไว้ใช้ครั้งต่อไป

 

การใช้ฉีดพ่น หรือการอัดนอร์ตัน ลงดิน

  สำหรับก่อนการก่อสร้าง

 • หลังจากปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ใช้ นอร์ตัน ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น เทราดหรือพ่นลงดินบริเวณที่จะเทคอนกรีตให้ทั่ว โดยใช้เครื่องพ่นที่มีแรงดันต่ำ (ประมาณ 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ในอัตรา 5 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร ควรเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จภายในวันเดี่ยวกัน หากไม่เสร็จภายในวันเดี่ยวกัน ให้ใช้แผ่นพลาสติดโพลีเอททีลีนปูคลุมพื้นที่ดังกล่าวหลังจากนั้นให้เทราด หรือฉีดพ่น นอร์ตัน รอบบริเวณแนวคอนกรีต
   
 • ใช้ท่อฉีด นอร์ตัน ที่ผสมแล้ว ฉีดเข้าไปในดินในอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาวร่อง 1 เมตร (ลึก 30 เซนติเมตร) หรือขุดร่องกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร ลัก 30 เซนติเมตร ให้ทั่ว ในอัตรา 5 ลิตรต่อความยาวร่อง 1 เมตร แล้วนำดินที่คลุกแล้วใส่กลับลงไปในร่อง หรืออาจใช้วิธีค่อย ๆ นำดินใส่กลับลงไปในร่อง แล้วเทราดดินนั้นให้ทั่ว ด้วยอัตราข้างต้น


  สำหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 • เจาะรูพื้นอาคารและพื้นคอนกรีตบริเวณโดยรอบ ให้ห่างกันจุดละประมาณ 20-30 เซนติเมตร แล้วพ่นอัด นอร์ตัน ตามอัตราส่วนผสมช้างต้น โดยใช้เครื่องพ่นที่มีแรงดันต่ำ (ประมาณ 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ลงไปใต้ดินคอนกรีตที่เจาะทั้งในและนอกอาคาร ในอัตรา 5 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร และสำหรับดินบริเวณรอบแนวพื้นคอนกรีตจอกอาคารให้ใช้ท่อฉีด หรือขุดร่องเช่นเดี่ยวกันกับวิธสำหรับก่อนการก่อสร้าง
   
 • สำหรับบริเวณรอบ ๆ อาคารและสนามหญ้า ที่พบปลวก มด หรือแมลงใต้ดิน ใช้ นอร์ตัน ตามอัตราส่วนที่ผสมข้างต้นเทราดหรือฉีดพ่นบริเวณและสถานที่พบเห็นปลวกและแมลงอื่น ๆ จนทั่ว สำหรับเสาไม้หรือวัตถุที่เป็นไม้ฝังอยู่ใต้ดิน พ่นหรืออัด นอร์ตัน ตามส่วนผสมข้างต้นลงในดินรอบเสาไม้หรือวัตถุนั้น ในอัตรา 5 ลิตรต่อความลึก 30 เซนติเมตร สำหรับเสาไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 15 เซนติเมตร
   

  ขนาดบรรจุ :  1 ลิตร / ขวด

 


จำนวน