ReadyPlanet.com
dot
dot
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
dot
dot


ID 0863661036
สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
สมาคมคนกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย


อีลิมิเนทicon  
รหัส : ID000141
ยี่ห้อ : อีลิมิเนท
ราคาปกติ :  1,200.00 บาท      
ไฟล์เอกสาร : อีลิมิเนท-ReBrand.png
รายละเอียดย่อ :
กำจัดและป้องกันปลวก ให้ผลในการควบคุมได้ผลถึง 100 %
รายละเอียดทั้งหมด :

 

ชื่อทางการค้า : อีลิมิเนท

กลุ่มสารเคมี : ฟิโปรนิล 5% w/v SC  (Fipronil 5% w/v SC)

ชนิดหรือรูปแบบ : สูตร SC Suspension concentrate

ประโยชน์ : กำจัดและป้องกันปลวก ให้ผลในการควบคุมได้ผลถึง 100 %

ลักษณะปรากฏ : ของเหลวใสสีเหลืองอ่อน

 

             คุณสมบัติเด่นเฉพาะของอีลิมิเนท ฟิโปรนิล 5% SC

1.สามารถควบคุมปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ (100% control, No exceptions)

2.เป็นสารที่มีการออกฤทธิ์ในลักษณะปกป้องโครงสร้างและควบคุมกำจัดปลวกได้แบบตายยกรัง (Structural protectionColony manage)

3.สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดปลวกได้ยาวนาน (Long residual control)

4.ฆ่าปลวกแบบไม่ไล่ปลวก (Non-repellent activity)

5.ออกฤทธิ์กับปลวกโดยทางสัมผัส และระบบทางเดินอาหาร (Contact Ingestion activity)

6.สามารถกำจัดปลวกได้ด้วยปริมาณสารออกฤทธิ์ในความเข้มข้นที่ต่ำมาก (Effective at ultra low dose rate)

7.สามารถส่งต่อสารออกฤทธิ์จากปลวกตัวที่ได้รับไปให้ปลวกตัวอื่น ๆ ได้ (Transfer between termites)

8.ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment friendly)

  

วิธีการใช้

     ควรใช้โดยผู้ชำนาญงานในการกำจัดปลวกเท่านั้น ต้องสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม หลังผสมแล้ว คนให้เข้ากันดีก่อนนำไปใช้

 

สำหรับการกำจัดปลวก :ช้ฉีดพ่นหรืออัดลงดินในอัตราส่วนผสมดังนี้

อัตราการผสมอีลิมิเนท ฟิโปรนิล 5% SC 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร

1. ก่อนการปลูกสร้าง

     หลังจากปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ใช้ อีลิมิเนท ฟิโปรนิล 5% SC เทราดหรือพ่นลงบนดินบริเวณที่ จะเทคอนกรีตให้ทั่ว

โดยใช้เครื่องพ่นแรงดันมาตรฐาน 15 -20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว กับหัวพ่นชนิดให้ละอองแบบหยาบ

ในอัตรา 5 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร ควรเทคอนกรีตให้เสร็จภายในวันเดียว ถ้าไม่สามารถเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จในวันนั้นได้

ให้ใช้แผ่นพลาสติกโพลีเอสเอททีลีนปูคลุมพื้นที่ดังกล่าว เพื่อป้องกันฝนและแสงแดด หลังจากนั้นให้อัดสารเคมี อีลิมิเนท ฟิโปรนิล 5% รอบแนวคอนกรีตโดย

1.1 ใช้ท่ออัดสารเคมีกำจัดปลวก (Rodding) โดยใช้อีลิมิเนท ฟิโปรนิล 5% SC ที่ผสมแล้วอัดเข้าไปในดิน ในอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาว 1 เมตร ลึก 30

เซนติเมตร อัดสารเคมีกำจัดปลวกอีลิมิเนท ฟิโปรนิล 5% SC ห่างกันแต่ล่ะจุด 20-50 เซนติเมตร

1.2 ขุดร่องกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร แล้วฉีดพ่น อีลิมิเนท ฟิโปรนิล 5% SC ที่ผสมแล้ว 5 ลิตร ต่อความยาว 1 เมตร ควรฉีดพ่น อีลิมิเนท ฟิโปรนิล 5% SCลงบนดินที่ขุดขึ้นมาก่อนนำกลบลงในร่องตามเดิมเพื่อสร้างแนวป้องกันปลวก

2. สำหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

        เจาะรูที่พื้นอาคาร และพื้นคอนกรีตโดยรอบ ให้ห่างกันจุดละประมาณ 20-30 เซนติเมตร

แล้วอัดอีลิมิเนท ฟิโปรนิล 5% SCตามอัตราส่วนผสมข้างต้น โดยใช้เครื่องพ่นที่มีแรงดันมาตรฐานประมาณ 15-20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ลงไปใต้พื้นคอนกรีตนอกอาคาร ให้ใช้ท่ออัดสารเคมี หรือขุดร่อง เช่นเดียวกับวิธีในข้อ

2.1 สำหรับบริเวณรอบๆ อาคาร สนามหญ้า ที่พบปลวก มด หรือแมลงใต้ดิน

ใช้ อีลิมิเนท ฟิโปรนิล 5% SC ตามส่วนผสมข้างต้นเทราดหรือฉีดพ่น บริเวณ และสถานที่ที่พบเห็นปลวก หรือแมลง อื่นๆ จนทั่ว สำหรับเสาไม้หรือวัตถุที่เป็นไม้ฝังอยู่ในดินอัดอีลิมิเนท ฟิโปรนิล 5% SCตามอัตราส่วนผสมข้างต้น ลงในดินรอบเสาไม้ ในอัตรา 5 ลิตร ต่อความลึก 30 เซนติเมตร

 * สารเคมีที่ผสมแล้วควรใช้ให้หมด ไม่ควรเก็บไว้เพื่อใช้ครั้งต่อไป

 

ลักษณะการออกฤทธิ์ของสารเคมีกำจัดปลวก อีลิมิเนท 5% SC

อีลิมิเนท ฟิโปรนิล 5% SCเป็นสารเคมีป้องกันและกำจัดปลวกที่มีฟิโพรนิล เป็นสารสำคัญ ซึ่งสารตัวนี้จะมีความสามารถในการป้องกันและกำจัดปลวกในระดับความเข้มข้น ของอัตราการใช้ซึ่งมีการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน โดยในระดับความเข้มข้นต่ำ จะทำให้ปลวกได้รับสารโดยไม่รู้ตัวแล้วนำกลับไปแพร่ที่รัง ส่งผลให้ปลวกที่อยู่ในรังตายไปด้วยและในระดับความเข้มข้นสูงเปรียบเสมือนการสร้างแนวป้องกันปลวกที่จะทำให้ปลวกตายไปทันที

 

วิธีเก็บรักษา

เก็บในที่มิดชิดให้ห่างจากเด็กอาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟหรือความร้อน (สารเคมีกำจัดปลวกต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงเท่านั้น)

 

คำเตือน !!!!

1.ห้ามรับประทาน

2.ระวังอย่าให้ อีลิมิเนท เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า

3.ขณะใช้ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องและสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณนั้นและห้ามเข้าไปจนกว่าอีลิมิเนท ฟิโปรนิล 5% SC จะแห้งสนิท

4.ขณะราดหรือพ่น ต้องอยู่เหนือลมเสมอ และต้องระวังมิให้อีลิมิเนท ฟิโปรนิล 5% SC นองหรือไหลออกนอกบริเวณที่ต้องการ

5.ต้องล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ก่อนรับประทานอาหาร

ดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่

6.เมื่อเสร็จจากการใช้ อีลิมิเนท ฟิโปรนิล 5% SCแล้ว ควรรีบล้างหน้า ล้างมือ อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าและซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด

7.ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้อีก ให้ทำลาย

8.ห้ามนำภาชนะบรรจุที่ใช้ผสมอีลิมิเนท ฟิโปรนิล 5% SC ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

9.ห้ามล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์เครื่องพ่น หรือทิ้ง อีลิมิเนท ฟิโปรนิล 5% SC ลงในแม่น้ำ คูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

 

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1.หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที

2.หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้อีลิมิเนท ฟิโปรนิล 5% SC

3.หากเข้าตาให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์

4.หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของคอมแพ็ค

 

ขนาดบรรจุ : ขวดละ 1 ลิตร


จำนวน