ReadyPlanet.com
dot
dot
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
dot
dot


ID 0863661036
สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
สมาคมคนกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย


เบสต้าแควม-เอส icon  
รหัส : ID000143
ยี่ห้อ : เบสต้าแควม-เอส
ราคาปกติ :  1,800.00 บาท      
รายละเอียดย่อ :
หยุดการแพร่ขยายของไวรัสโคโรนา ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสเช่น มือ เท้า ปาก ไข้หวัดนก เอช 5 เอ็น 1ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ
รายละเอียดทั้งหมด :

 

  

ชื่อทางการค้า : เบสต้าแควม-เอส

กลุ่มสารเคมี : ไดเดซิลไดเมทิลแอมโมเนียมโบรไมค์ 10% W/W

                        (DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM BROMIDE)

ประโยชน์ : ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสเช่น มือ เท้า ปาก ไข้หวัดนก เอช 5 เอ็น 1ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ

ลักษณะปรากฏ : ชนิดของเหล

  คุณสมบัติของยาฆ่าเชื้อเบสต้าแควม-เอส

ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้กว้าง

กลิ่นอ่อน ไม่ระคายทางเดินหายใจ

ไม่กัดกร่อน ไม่เปรอะเปื้อน

คงตัวดี มีฤทธิ์อยู่ได้นาน

ราคาเหมาะสม ละลายง่าย อัตราใช้พอเหมาะ

  วิธีการใช้

    ให้ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทำการฆ่าเชื้อ

สำหรับโรงเรือน 

ใช้ฆ่าแบคทีเรีย ผสมเบสต้าแควม-เอส กับน้ำในอัตราส่วน 1:150 (ใช้ผลิตภัณฑ์  1ส่วน ต่อน้ำ 150 ส่วน) แล้วนำไปฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณที่ต้องการฆ่าเชื้อทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

ใช้ฆ่าเชื้อไวรัส ผสมเบสต้าแควม-เอส กับน้ำในอัตราส่วน 1:100 (ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ส่วน ต่อน้ำ 100 ส่วน ) แล้วนำไปฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณที่ต้องการฆ่าเชื้อทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ล้อรถยนต์หรือรองเท้ายาง

ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ให้ทำความสะอาด และแช่ในสารละลายเบสต้าแควม-เอส ในอัตรา 1 ส่วนต่อน้ำ 150 ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

ใช้ฆ่าเชื้อไวรัส เช่น มือ เท้า ปาก ,ไข้หวัดนก ให้ทำความสะอาด และแช่ในสารละลายเบสต้าแควม-เอช

ในอัตรา 1 ส่วนต่อน้ำ 100 ส่วน ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

 กลไกลออกฤทธ์ จำเพาะของ DDAB ในเบสต้าแควม-เอช

ตรึงและล็อคเชื้อโรคด้วยแรงประจุไฟฟ้าสถิตย์

สลาย สมดุลประจุ ของเชื้อโรค

เจาะ เข้าทำลายแกนในเชื้อโรค

 อาการเกิดพิษ

1.หากสูดดม อาจเกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

2.ถ้าสัมผัสผิวหนัง อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง

3.หากเข้าตา อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุนัยน์ตา

4.หากกลืนกิน อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร

 

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1.ถ้าสูดดม ให้นำผู้ป่วยออกไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

2.ถ้าสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วชำระร่างกายด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด

3.ถ้าเข้าตา ให้ล้างน้ำสะอาดจำนวนมากๆ จนอาการระคายเคืองทุเลาถ้าไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

4.หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมเพื่อเจือจางแล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุ หรือฉลากของเบสต้าแควม-เอช

วิธีเก็บรักษา

ต้องเก็บเบสต้าแควม-เอช ให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่แล้วปิดฝาให้สนิท สถานที่เก็บต้องแห้ง และเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำเดิม สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความร้อน

คำเตือน !!!!

1.ห้ามรับประทาน

2.ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม

3.ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม

4.ต้องสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง หน้ากาก เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสร่างกายในขณะปฏิบัติงาน

5.ห้าม ดื่มน้ำ รับประทานอาหาร หรือสูบบุหรี่ ขณะใช้ผลิตภัณฑ์

 6.เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หมดแล้ว ให้ล้างภาชนะบรรจุด้วยน้ำ 3 ครั้งก่อนนำไปทำลาย หรือกำจัดทิ้ง

7.ห้าม เทสารละลายที่เหลือหรือน้ำล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์เครื่องพ่นสารลงในแม่น้ำคูคลองและท่อระบายน้ำสาธารณะ

8.ต้องอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า ซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

ขนาดบรรจุ : ขวดละ 1 ลิตร


จำนวน