ReadyPlanet.com
dot
dot
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
dot
dot


ID 0863661036
สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
สมาคมคนกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย


อัลตราไซด์ icon  
รหัส : ID000142
ยี่ห้อ : อัลตราไซด์
ราคาปกติ :  270.00 บาท      
รายละเอียดย่อ :
ใช้ฆ่าเชื้อโรค ฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ที่พื้นผิว ฝาผนัง โรงเรียน และวัสดุอุปกรณ์ อื่นๆ
รายละเอียดทั้งหมด :

 

  

ชื่อทางการค้า : อัลตราไซด์

กลุ่มชื่อสามัญ : กลูตารัลดีไฮด์ 15%, เบนซาโคเนี่ยม คลอไรด์ 10%

ประโยชน์ : ใช้ฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย ที่พื้นผิว ฝาผนัง โรงเรียน และวัสดุอุปกรณ์ อื่นๆ

ลักษณะปรากฏ : ของเหลวสีชมพูอัมพัน

 วิธีการใช้

ใช้เพื่อกำจัดเชื้อไวรัสที่ก่อโรคต่างๆ

โรค

เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุ

อัตราการใช้

โรคพีอาร์อาร์เอส

พีอาร์เอสไวรัส

1 ต่อ 250

โรคพิษสุนัขบ้าเทียมในสุกร

เฮอร์ปีส์ไวรัส

1 ต่อ 600

โรคปากและเท้าเปื่อย

พิโคนาไวรัส

1 ต่อ 200

โรคท้องเสียจาก พีอีดี/ทีจีอี

โคโรนาไวรัส

1 ต่อ 280

โรคไข้หวัดนก

ออร์โธมิกโสไวรัส

1 ต่อ 320

     หลังทำความสะอาดแล้ว ผสมอัลตร้าไซด์  แล้วเทราดหรือใช้ผ้าชุบ จุ่มผ้าม็อบ หรือฟองน้ำ นำมาเช็ดให้ทั่วบริเวณ หรือส่วนที่ต้องการฆ่าเชื้อ ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

การออกฤทธิ์อัลตร้าไซด์ (Ultraxide)

 ยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง สามารถออกฤทธิ์ ได้ดีกับ แบคทีเรีย รวมถึงสปอร์ของแบคทีเรีย ไวรัสชนิดที่มีปลอกและไม่มีปลอก เชื้อรา และโปรโตซัว เหมาะสำหรับในโรงฟักไข่  โรงเรือน คอกสัตว์ บ่อจุ่มเท้า และใช้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆใช้ได้ดีทั้งในน้ำกระด้าง น้ำสบู่ และสภาพที่มีการปนเปื้อนของมูลสัตว์ ปลอดภัยไม่กัดกร่อน ไม่ตกค้าง

วิธีเก็บรักษา

ต้องเก็บอัลตร้าไซด์ให้มิดชิดในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น และมีฉลากติดอยู่ สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ ความร้อน

คำเตือน !!!!

1.ห้ามรับประทาน

2.ระวังอย่าให้เข้าตา หรือถูกผิวหนัง หรือสูดดม

3.ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง และหน้ากากเพื่อป้องกันไม่ไห้สารเข้มข้นถูกผิวหนังและกระเด็นเข้าตา และภายหลังการใช้หรือหยิบจับควรล้างถุงมือยาง รองเท้ายางหน้ากาก และมือ ด้วยน้ำหรือสบู่ทุกครั้ง

4.ห้าม ทิ้งอัลตร้าไซด์ หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วลงแม่น้ำ คูคลอง และแหล่งน้ำสาธารณะ

5.ภาชนะบรรจุ เมื่อใช้เสร็จแล้วให้ล้างด้วยน้ำ 3 ครั้ง ก่อนทำลายแล้วฝังดิน หรือรวมทิ้งให้ปลอดภัย

อาการเกิดพิษ 

ระคายเคืองต่อตาอย่างรุนแรง หากสัมผัสถูกผิวหนังเป็นเวลานานสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและเกิดผิวหนังอักเสบหากกลืนกินทำให้คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย หากสูดดมจะระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ น้ำมูกไหล ไอ และเจ็บหน้าอก

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1.หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วล้างด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง

2.หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์

3.หากได้รับพิษจากการสูดดมให้รีบนำผู้ป่วยไปออกไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

4.หากกลืนกิน อัลตร้าไซด์ ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมด้วยภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรกของ อัลตร้าไซด์

 

ขนาดบรรจุ : ขวดละ 1 ลิตร


จำนวน