ReadyPlanet.com
dot
dot
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
dot
dot


ID 0863661036
สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
สมาคมคนกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย


ไรเฟิล สารออกฤทธิ์ สาร Fipronil 5% w/v EC สารเคมีกำจัดปลวก icon  
รหัส : ID 000003
ราคาปกติ :  850.00 บาท      
ไฟล์เอกสาร : ไรเฟิล-ReBrand.png
รายละเอียดย่อ :

สารออกฤทธิ์ ฟิโฟนิล 5% SC

สารเคมีกำจัดปลวก

อัตาส่วนผสม 1 ต่อ 200
รายละเอียดทั้งหมด :


ชื่อสามัญและอัตราส่วนสาระสำคัญ

  ชื่อสามัญ  : ไรเฟิล

  สารออกฤทธิ์ :  Fipronil…………..5 % SC

  คุณสมบัติเฉพาะของไรเฟิล

1. สามารถควบคุมปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ (100 % control, No exceptions )

2. เป็นสารที่มีการออกฤทธิ์ในลักษณะปกป้องโครงสร้าง และควบคุมกำจัดปลวกได้แบบตายยกรัง (Structural protection & Colony manage

3. สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดปลวกได้ยาวนาน (Long residual control)

4. ฆ่าปลวกแบบไม่ไล่ปลวก (Non-repellent activity)

5. ออกฤทธิ์กับปลวกโดยทางสัมผัส และระบบทางเดินอาหาร (Contact & Ingestion activity)

6. สามารถกำจัดปลวกได้ด้วยปริมาณสารออกฤทธิ์ในความเข้มข้นที่ต่ำมาก (Effective at ultra low dose rate)

7. สามารถส่งต่อสารออกฤทธิ์จากปลวกตัวที่ได้รับไปให้ปลวกตัวอื่น ๆ ได้ (Transfer between termties)
 

  ลักษณะการออกฤทธิ์ของไรเฟิล

  ไรเฟิล เป็นสารเคมีป้องกันและกำจัดปลวกที่มี ฟิโปรนิล เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสารตัวนี้จะมีความสามารถในการป้องกันและกำจัดปลวกในระดับความเข้มข้นของอัตราการใช้ ซึ่งมีการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน โดยในระดับความเข้มข้นต่ำจะทำให้ปลวกได้รับสารโดยไม่รู้ตัวแล้วนำกลับไปแพร่ที่รัง ส่งผลให้ปลวกที่อยู่ในรังตายไปด้วย และในระดับความเข้มข้นสูง เปรียบเสมือนการสร้างแนวป้องกันปลวกซึ่งจะทำให้ปลวกตายในทันที


  วิธีใช้ ไรเฟิล

  ควรใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น ซึ่งต้องสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้ง เขย่าภาชนะบรรจุก่อนใช้ ผสม ไรเฟิล กับน้ำอัตราส่วน 1:200 เช่น ไรเฟิล 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร คนให้เข้ากันดีก่อนน้ำไปใช้ และใช้ ไรเฟิล ที่ผสมน้ำแล้วให้หมดทุกครั้ง ไม่ควรนำไปเก็บเพื่อใช้ในครั้งต่อไป

  ก. สำหรับก่อนการก่อสร้าง

  หลังจากปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ใช้ ไรเฟิล ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น เทราด หรือพ่นลงดินบริเวณที่จะเทคอนกรีตให้ทั่วโดยใช้เครื่องพ่นแรงดันต่ำ (25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) กับหัวพ่นชนิดให้ละอองแบบหยาบ ในอัตรา 5 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตรควรเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จภายในวันเดี่ยว (หากไม่สามารถเทเสร็จภายในวันเดี่ยวกันได้ ให้ใช้พลาสติกโพลิเอทิลีนปูคลุมพื้นที่ดังกล่าว) หลังจากนั้นให้เทราดหรือฉีดพ่น ไรเฟิล รอบบริเวณ แนวพื้นคอนกรีต โดย

1. ใช้ท่อฉีด (rodding) ไรเฟิล ที่ผสมแล้วเข้าไปในดิน ในอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาวร่อง 1 เมตร หรือ

2. ขุดร่องกว้าง ไม่เกิน 15 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร ให้ทั่ว เอาดินที่ขุดจากร่องมาคลุกกับ ไรเฟิล ที่ผสมแล้วให้ทั่วในอัตรา 5 ลิตรต่อความยาวร่อง 1 เมตร แล้วนำดินที่คลุกแล้วใส่กลับลงไปในร่อง หรืออาจใช้วิธีค่อย ๆ นำดินใส่กลับลงไปในร่อง แล้วเทราดดินนั้นให้ทั่ว ขณะที่ใส่กลับในร่องด้วยอัตราข้างต้น

  สำหรับอาคารใต้ถุนสูง  ให้ใช้ ไรเฟิล ที่ผสมแล้วฉีดพ่น หรือเทราดในร่องดิน กว้าง 15 ซม.ลึก 30-45 ซม. ที่ขุดไว้ตามโครงสร้างของอาคารที่สัมผัสดิน เช่น ตอม่อ เสา ท่อต่างๆ  และแนวคานคอดินทั้งสองด้าน โดยใช้ ไรเฟิล ที่ผสมแล้ว 5 ลิตรต่อความยาวของแนวร่องที่ขุด 1 เมตร

  ข. สำหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

  เจาะรูที่พื้นอาคาร และพื้นคอนกรีตบริเวณโดยรอบให้ห่างกันจุดละประมาณ 20-30 เซนติเมตร แล้วพ่นอัน ไรเฟิล ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น โดยใช้เครื่องพ่นที่มีแรงดันต่ำ (25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ลงไปใต้พื้นคอนกรีตที่เจาะทั้งในและนอกอาคาร ในอัตรา 5 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร และสำหรับดินบริเวณแนวพื้นคอนกรีตนอกอาคารให้ใช้ท่อฉีด หรือขุดร่อง เช่นเดี่ยวกับวิธีในข้อ ก. หรือใช้ ไรเฟิล ในอัตราส่วนที่กำหนด อัดหรือฉีดพ่นตามรอยแตก หรือพื้นผิวที่ต้องการกำจัดปลวก

  ขนาดบรรจุ :  1 ลิตร / ขวด  

 


จำนวน