ReadyPlanet.com
dot
dot
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
dot
dot


ID 0863661036
สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
สมาคมคนกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย


เกี่ยวกับเรา


     
เพสท์ อินเด็กซ์ ผู้จำหน่าย สารเคมี เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดปลวก กำจัดแมลง ที่มีคุณภาพ  โดย ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ และกระทรวงสาธารณะสุข กำหนด  

     ทีมงานมีประสบการณ์ แนวความคิด จากการบริการ กำจัดปลวก กำจัดแมลง มานานกว่า 10 ปี รวมทั้งการจำหน่าย สารเคมี  เครืองมือและอุปกรณ์ ในการกำจัดแมลงต่างๆที่ก่อให้เกิดความรำคาญ รวมไปถึงสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคมาสู่มนุษย์ โดยคำนึงถึง ความปลอดภัยต่อร่างกาย ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและสารพิษตกค้าง ที่สำคัญคือ ไม่ทำลาย สิ่งแวดล้อม รวมทั้งถูกต้องตามกระทรวงหรือหน่วยงานภาครัฐกำหนด

     จากประสบการณ์ในการทำงานดังกล่าว ทางเพสท์ อินเด็กซ์ ได้คัดสรร สารเคมี กำจัดปลวก กำจัดแมลง ที่มีคุณภาพ มานำเสนอ ด้วยการบริการที่ดี สินค้าคุณภาพ ปลอดภัยต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

“เราคัดสรร สินค้าที่ปลอดภัยต่อคุณและคนที่คุณรัก”