ReadyPlanet.com
dot
dot
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
dot
dot


ID 0863661036
สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
สมาคมคนกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย


SPECIAL PROMOTION article

กล่องเหยื่อพิษกำจัดหนู

           สถานีเหยื่อกำจัดหนู ไว้สำหรับใส่เหยื่อพิษ กำจัดหนูจุดที่หนูเข้ามารบกวนหรือทำลาย สามารถล็ดคกล่องได้ สุนัข แมว ไม่สารถเข้าได้ เป็นการจัดการหนู  อีกอย่างหนึ่ง ง่ายต่อการใช้งาน หมั่นคอยตรวจเช็ค และเติมเหยื่อ อย่าให้ขาด ส่วนมากติดตั้งเป็นแนว ป้องกันหนูจากภายนอกเข้า สู่ตัวบ้านหรืออาคาร

วิธีใช้การงาน

  • ช้คู่กับเหยื่อกำจัดหนูประเภทมีพิษต่างๆ หนูสามารถเข้าไปยังภายในได้ทั้งหนูที่มีตัวขนาด เล็กและขนาด ใหญ่
  • ให้นำเหยื่อไปวางข้างในกล่องเสร็จแล้วให้ปิดฝากดล็อค แล้วนำไปวางตามจุดต่างๆที่มีหนู  ชุกชุมหรือที่มีปัญหาหนูระบาด
  • ขนาด: กว้าง 7 นิ้ว,สูง 3.5 นิ้ว,ยาว 11 นิ้วและขนาดช่องที่หนูจะเข้าได้เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว
  • ะยะห่างการติดตั้งสถานีเหยื่อหนูหลังจากสำรวจพื้นที่แล้วเสร็จขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่และจุดเสี่ยงหรือ เป็นเส้นทาง เข้าออกของหนู
  • ควรมีระยะห่างประมาณ 10-15  เมตร ต่อจุด (ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่หรือจุดเสี่ยง)SPECIAL PROMOTION

SPECIAL OFFERS article