ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot


ID kuljar1
สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
สมาคมคนกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย


 

 

กล่องเหยื่อกำจัดหนู 10 แพ็คฟรี 1แพ็ค 
สำหรับใส่ เหยื่อพิษกำจัดหนูสามารถล็อคกล่องได้วางในจุดที่หนูระบาดหรือหนูชุกชุมเพื่อป้องกันหนูรบกวนหรือเข้าทำลาย (10 กล่อง/แพ็คๆละ 540 บาท หมดเขต 30/04/59)

  ชุดกำจัดปลวก (ถังฉีด+น้ำยาเคมีกำจัดปลวก) ประกอบด้วยถังสแตนเลส ขนาด 5 ลิตรกับน้ำยาเคมีกำจัดปลวกไรเฟิล 1 ลิตร สามารถใช้กำจัดภายในบ้าน อาคาร บริเวณโดยรอบหรือจุดเสี่ยงที่พบปัญหาปลวกได้ด้วยตัวเอง (เพียง 3500 บาท/ชุด)

 

 

 
 

 

ปลวกจัดเป็นแมลงสังคมมีความเป็นอยู่สลับ
ซับซ้อนแบ่งออกเป็น 3 วรรณะ และทำหน้าที่แตก
ต่างกันชัดเจน วรรณะกรรมกร...

ปลวกจัดเป็นแมลงสังคมมีความเป็นอยู่สลับ
ซับซ้อนแบ่งออกเป็น 3 วรรณะ และทำหน้าที่แตก
ต่างกันชัดเจน วรรณะกรรมกร...

ปลวกจัดเป็นแมลงสังคมมีความเป็นอยู่สลับ
ซับซ้อนแบ่งออกเป็น 3 วรรณะ และทำหน้าที่แตก
ต่างกันชัดเจน วรรณะกรรมกร...

ปลวกจัดเป็นแมลงสังคมมีความเป็นอยู่สลับ
ซับซ้อนแบ่งออกเป็น 3 วรรณะ และทำหน้าที่แตก
ต่างกันชัดเจน วรรณะกรรมกร...

ปลวกจัดเป็นแมลงสังคมมีความเป็นอยู่สลับ
ซับซ้อนแบ่งออกเป็น 3 วรรณะ และทำหน้าที่แตก
ต่างกันชัดเจน วรรณะกรรมกร...

ปลวกจัดเป็นแมลงสังคมมีความเป็นอยู่สลับ
ซับซ้อนแบ่งออกเป็น 3 วรรณะ และทำหน้าที่แตก
ต่างกันชัดเจน วรรณะกรรมกร...

ปลวกจัดเป็นแมลงสังคมมีความเป็นอยู่สลับ
ซับซ้อนแบ่งออกเป็น 3 วรรณะ และทำหน้าที่แตก
ต่างกันชัดเจน วรรณะกรรมกร...

ปลวกจัดเป็นแมลงสังคมมีความเป็นอยู่สลับ
ซับซ้อนแบ่งออกเป็น 3 วรรณะ และทำหน้าที่แตก
ต่างกันชัดเจน วรรณะกรรมกร...